Participatie Utrecht Wisselspoor

Welkom op de website over het participatieproces Wisselspoor

Een nieuwe levendige wijk.

Wisselspoor is de herontwikkeling van het oude NS-terrein tussen het spoor en de 2e Daalsedijk.
Een nieuwe levendige wijk. midden in de stad, waar wonen, werken en recreëren vorm gaan krijgen.

In navolging van Deelgebied 1 vindt u op deze website ook de verslagen en andere documenten voor het participatieproces over het project Wisselspoor Deelgebied 2 t/m 4. De documenten en verslagen van de participatie over Deelgebied 1 zijn opgenomen in het archief.

Bij de ontwikkeling van Deelgebied 1 zijn de omwonenden en de klankbordgroep betrokken bij de plannen en waar mogelijk is rekening gehouden met de wensen. Voor Deelgebied 2 t/m 4 is de bestaande klankbordgroep aangevuld met bewoners uit de omliggende straten ter hoogte van Deelgebied 2 t/m 4 tot aan de  Amsterdamsestraatweg. Team Wisselspoor vindt het belangrijk om de omwonenden ook in deze fase te betrekken. De Wijde Blik is als partij aangehaakt om het proces te begeleiden.

Team Wisselspoor bestaat uit meerdere partijen die de ontwikkeling mogelijk gaan maken:

  • Synchroon is de projectontwikkelaar en trekkende partij van het team;
  • NS – is de eigenaar van de locatie en nauw betrokken bij de ontwikkeling
  • Gemeente Utrecht – is het bevoegd gezag en ziet toe op de ontwikkeling
  • DELVA Landscape Architects is gespecialiseerd in de inrichting van het groen, het landschap en de openbare ruimte;
  • Studioninedots is de coördinerend architect/stedenbouwkundige en tevens  architect voor enkele projecten, naast hen worden ook andere architectenbureaus ingeschakeld;
  • SKONK ontwikkelt het concept en de merkidentiteit voor het gebied en verzorgt de placemaking in het gebied;
  • De Wijde Blik is een communicatiebureau en verzorgt de participatie.

Het participatieproces voor deelgebied 2 tot en met 4 startte met een open avond voor alle omwonenden. Download hier het verslag van deze informatieavond op 18 juni 2019. De verslagen van de groepen vindt u op de verschillende pagina’s van deze website. Daarnaast worden in één overkoepelend document alle vragen en antwoorden en eventuele vervolgacties bijgehouden. Deze zogeheten QAR-lijst wordt telkens bijgewerkt en op deze website is de meest actuele versie te vinden.

Informatie over de verkoop van deelgebied 1 vindt u op de website www.utrechtwisselspoor.nl
Alle informatie over het participatietraject van deelgebied 1 vindt u onder het tabblad archief.

Download hier de QAR-lijst.

Zoekvenster sluiten